discos


O rei menos o reino
poema: Augusto de Campos
música: Cid Campos
ano: 1950/1994


01:23 |
Augusto de Campos: intérprete
in: Grupo Noigandres – arte concreta paulista, Mariantonia USP/Cosac e Naify, 2002

03:33
Augusto de Campos: intérprete
in: Poesia é Risco, Polygram, 1995

02:09
Augusto de Campos: intérprete
in: Viva vaia – poesia 1949/1979, Ateliê Editorial, 2002